BIMESTRAL / BIMENSUAL

'Bimestral', que tiene lugar cada dos meses o que corresponde a dos meses. No es igual que 'bimensual', que tiene lugar dos veces al mes.

Comentarios